Κοινωνική πολιτική - ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Ο Δήμος μας διαθέτει πάνω από το 20% του προϋπολογισμού του στην κοινωνική πολιτική; Μόνο για τους παιδικούς σταθμούς (τροφεία, διδακτικό προσωπικό, καθαριότητα, λειτουργικές ανάγκες, κλπ) δίνονται 2.700.000 ευρώ ετησίως.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software