Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής προκηρύσσει την κάλυψη με επιλογή, από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, με μυστική ψηφοφορία, της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.  

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software