Δεύτερη Δημόσια Διαβούλευση ΣΒΑΚ

Δεύτερη Δημόσια Διαβούλευση ΣΒΑΚ

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής σας καλεί στη 2η Δημόσια Διαβούλευση με τίτλο

 «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ»

η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022

ώρα 17:00

στο 1ο ΕΠΑΛ Αγίας Παρασκευής

Παπαφλέσσα 17, Αγία Παρασκευή


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software