Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση εδαφικής έκτασης

| Νέα του Δήμου
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση εδαφικής έκτασης

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προτίθεται να προβεί στην απευθείας μίσθωση, εδαφικής έκτασης για την στάθμευση των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου, όπως αποφασίστηκε με την αρ. 133/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software