Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση εδαφικής έκτασης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση εδαφικής έκτασης

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προτίθεται να προβεί στην απευθείας μίσθωση, εδαφικής έκτασης για την στάθμευση των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου, όπως αποφασίστηκε με την αρ. 133/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software