Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής, έτους 2021

Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής, έτους 2021

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κα Ευπρεπεία Καψοκεφάλου,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καλεί τους Δημοτικούς Συμβούλους να προσέλθουν σε   Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Σώματος που θα πραγματοποιηθεί στο 2ο ΕΠΑΛ Αγίας Παρασκευής (Παπαφλέσσα 17), στις 30-03-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα  18.00 με θέμα:

 «Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής, έτους 2021»


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software