Ανακοίνωση Δήμου Αγίας Παρασκευής (διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος)

Ανακοίνωση Δήμου Αγίας Παρασκευής (διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος)

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει τη διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος διενέργειας επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη μακροχρόνια μίσθωσή του.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software