Αντιδήμαρχοι

Λ. Μεσογείων 415-417
Αγία Παρασκευή, ΤΚ 15343
Όροφος: 2ος
Τηλ: 213 2004506

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
 • Εποπτεία, ευθύνη, παρακολουθήση, συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο όλων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Διοικητικών Υπηρεσιών, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσιας του Δήμου.

 • Έκδοση αδειών γάμου και τέλεση Πολιτικών Γάμων

 • Θέματα υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας και το Γιατρό Εργασίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
 • Εποπτεία, ευθύνη, παρακολουθήση, συντονισμό καλής λειτουργίας όλων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσιας του Δήμου.

 • Συνυπογραφή μετά των προϊσταμένων της διεύθυνσης όλων των εγγράφων και αποφάσεων που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων

 • Τέλεση πολιτικών γάμων

Λ. Μεσογείων 415-417
Αγία Παρασκευή, ΤΚ 15343
Όροφος: 1ος
Τηλ: 213 2004563

Λ. Μεσογείων 415-417
Αγία Παρασκευή, ΤΚ 15343
Όροφος: 2ος
Τηλ: 213 2004536

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ-ΝΤΟΥΣΚΟΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
 • Εποπτεία, ευθύνη, παρακολουθήση, συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο του Τμήματος Κοινωνικής Υπηρεσίας και Αλληλεγγύης, πλην του ΚΑΠΗ και του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι και του Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών και Αρωγής, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσιας του Δήμου.

 • Εποπτεία λειτουργίας όλων των κοινωνικών δομών, προγραμμάτων και δράσεων του Δήμου (Μουσικοκινητικό Εργαστήριο, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Μαγειρείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Ανταλλακτήριο του Δήμου, Τράπεζα Χρόνου, Κέντρο Γυναίκας κτλ), πλην του ΚΑΠΗ και του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι

 • Παρακολούθηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ που αφορούν στην Κοινωνική Πολιτική

 • Ευθύνη λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών

 • Εποπτεία και συντονισμός των εθελοντών - εθελοντισμού του Δήμου

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλλων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΔΑΒΑΡΗ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
 • Εποπτεία, ευθύνη, παρακολουθήση, συντονισμό καλής λειτουργίας όλων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμάτων και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσιας του Δήμου, πλην των αρμοδιοτήτων που αφορούν σε αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα.

Λ. Μεσογείων 415-417
Αγία Παρασκευή, ΤΚ 15343
Όροφος: 2ος
Τηλ. 213 2004567

Λ. Μεσογείων 415-417
Αγία Παρασκευή, ΤΚ 15343
Όροφος: 1ος
Τηλ: 213 2004503

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΡΚΟΥΛΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
 • Εποπτεία, ευθύνη, παρακολουθήση, συντονισμό όλων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσιας του Δήμου.

 • Έλεγχος και συντονισμός των θεμάτων καθημερινότητας και αναπλάσεων

 • Λειτουργία και τεχνικές ανάγκες του κοιμητηρίου

 • Θέματα μισθώσεων ακινήτων του Δήμου, κληροδοτημάτων και ακινήτων για αγορά και αξιοποίηση, οικοπέδων για απαλλοτρίωση ή άσκηση αγωγής και εν γένει την αξιοποίηση της Δημοτικής περιουσίας

 • Τέλεση πολιτικών γάμων

ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
 • Εποπτεία, ευθύνη, παρακολουθήση, συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο του Τμήματος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσιας του Δήμου

Όροφος: 2ος
Λ. Μεσογείων 415-417
Αγία Παρασκευή, ΤΚ 15343
Τηλ: 213 2004568

Λ. Μεσογείων 415-417
Αγία Παρασκευή, ΤΚ 15343
Όροφος: 1ος
Τηλ: 213 2004503

Αντιδήμαρχος Νεολαίας της Πόλης (χωρίς αντιμισθία)

ΖΟΜΠΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
 • Εποπτεία και συντονισμός θεμάτων που αφορούν στη Νεολαία και το τοπικό συμβούλιο Νέων

 • Θέματα μισθώσεων ακινήτων του Δήμου, κληροδοτημάτων και ακινήτων για αγορά και αξιοποίηση, οικοπέδων για απαλλοτρίωση

 • Δημιουργία Δημοτικού μητρώου ενεργών συλλόγων και σωματείων

 • Συντονισμός της συνεργασίας του δήμου με Αμερικάνικο κολέγιο για τη Γαλλική Σχολή

 • Τέλεση πολιτικών γάμων

Αντιδήμαρχος Πρόνοιας, Προστασίας και Προαγωγής Υγείας της Πόλης (χωρίς αντιμισθία)

ΜΑΛΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
 • Εποπτεία - λειτουργία του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας

 • Εποπτεία - λειτουργία των ΚΑΠΗ του Δήμου

 • Εποπτεία - λειτουργία - συντονισμός του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software