Επαναλειτουργία ΚΕΠ

Επαναλειτουργία ΚΕΠ

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει πως η μετεγκατάσταση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών στα νέα του γραφεία (Μεσογείων 419, μπροστά από τα παλιά γραφεία) ολοκληρώθηκε και από σήμερα το πρωί λειτουργεί και πάλι κανονικά.  


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software