Κλειστό αύριο το 2ο Γυμνάσιο λόγω εργασιών του ΔΕΔΔΗΕ

Κλειστό αύριο το 2ο Γυμνάσιο λόγω εργασιών του ΔΕΔΔΗΕ

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει πως το 2ο Γυμνάσιο θα παραμείνει κλειστό λόγω της βλάβης που έχει υποστεί το δίκτυο παροχής ρεύματος. 

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν με τηλεκπαίδευση. 


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software