Κλειστό θα παραμείνει το ΚΕΠ καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας

Κλειστό θα παραμείνει το ΚΕΠ καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ενημερώνει πως το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών θα παραμείνει κλειστό καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, λόγω της μετεγκατάστασής που πραγματοποιειται στα νέα γραφεία. 

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών θα επαναλειτουργήσει τη Δευτέρα 07.02.2022.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software