Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417) την Κυριακή 09.01.2022 και ώρα 10:30 π.μ., σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή μελών προεδρείου, οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του ν. 3852/2010 (Α΄87), όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

                                                                             

Ο  ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΡΚΟΥΛΑΣ


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software