Κλειστό θα παραμείνει το Τμήμα Ταμείου και το Τμήμα Εσόδων

Κλειστό θα παραμείνει το Τμήμα Ταμείου και το Τμήμα Εσόδων

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πως το Τμήμα Ταμείου και το Τμήμα Εσόδων θα παραμείνουν κλειστά για τις συναλλαγές με το κοινό στις 03/01/2022 και 04/01/2022 λόγω μετάπτωσης των δεδομένων και έναρξης του συστήματο στο νέο Οικονομικό έτος. 


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software