Είσοδος και εξυπηρέτηση κοινού στις διοικητικές υπηρεσίες των ΠΑΙΣΔΑΠ

Είσοδος και εξυπηρέτηση κοινού στις διοικητικές υπηρεσίες των ΠΑΙΣΔΑΠ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 69136/4-11-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5138) ΚΥΑ η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται κατά προτίμηση, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού .

Κατά την είσοδο στην υπηρεσία προβλέπεται  υποχρεωτική επίδειξη:

 [α] πιστοποιητικού εμβολιασμού,

ή] πιστοποιητικού νόσησης,

ή] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), με ταυτόχρονη επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software