«ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ» την Κυριακή στην πλατεία Μελίνας Μερκούρη

«ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ» την Κυριακή στην πλατεία Μελίνας Μερκούρη

Το Νομικό Πρόσωπο «ΔΕΣΜΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», την Κυριακή 29.08.2021 στην Πλατεία Μελίνας Μερκούρη του Δήμου μας, διοργανώνει  την «ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ».

Ακολουθεί η λίστα παραγωγών με τις αντίστοιχες τιμές:


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software