ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

| Νέα του Δήμου

antidimarxia koinonikis politikis

Αιτήσεις από 28/04/2014 έως και 09/05/2014

Το Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας & Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αγίας Παρασκευής υλοποιεί και φέτος το Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης με στόχο να βοηθήσει κυρίως τους εργαζόμενους γονείς αλλά παράλληλα να προσφέρει στα παιδιά μια ποιοτική διέξοδο απασχόλησης δίνοντάς τους την ευκαιρία να διασκεδάσουν και να εκφραστούν δημιουργικά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α’ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 16/06/2014 έως και 18/07/2014
→ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 07:00 – 09:00 Προσέλευση / 14:00 – 16:00 Αποχώρηση
→ ΣΧΟΛΕΙΑ EΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 1ο , 3ο , 5ο , 7ο και 9ο Δημοτικά Σχολεία
→ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Οικογένειες με 1 παιδί 60€ και για το 2ο παιδί 35€
• Για τις μονογονεϊκές οικογένειες η συμμετοχή ορίζεται για το 1ο παιδί στα 35€ και για το 2ο παιδί στα 25€. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες εκείνες που το εισόδημά τους δεν ξεπερνά το ποσό των 15.000€ με ένα παιδί, προσαυξανόμενο κατά 4.000€ για κάθε επόμενο παιδί, η συμμετοχή είναι δωρεάν.
•• Για τις πολύτεκνες οικογένειες το 1ο παιδί 35€, 2ο & 3ο παιδί 25€ και κάθε επόμενο δωρεάν.
••• Στις οικογένειες που αποδεδειγμένα και οι δύο γονείς είναι άνεργοι δεν υπάρχει οικονομική συμμετοχή.

Β’ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 25/08/2014 έως και 05/09/2014
→ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 07:00 – 09:00 Προσέλευση / 14:00 – 16:00 Αποχώρηση
→ ΣΧΟΛΕΙΑ EΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 1ο Δημοτικό Σχολείο
→ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Οικογένειες με 1 παιδί 35€ και για το 2ο παιδί 25€
• Για τις μονογονεϊκές οικογένειες η συμμετοχή ορίζεται για το 1ο παιδί στα 25€ και για το 2ο παιδί στα 15€. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες εκείνες που το εισόδημά τους δεν ξεπερνά το ποσό των 15.000€ με ένα παιδί, προσαυξανόμενο κατά 4.000€ για κάθε επόμενο παιδί, η συμμετοχή είναι δωρεάν.
•• Για τις πολύτεκνες οικογένειες το 1ο παιδί 25€, 2ο & 3ο παιδί 15€ και κάθε επόμενο δωρεάν.
••• Στις οικογένειες που αποδεδειγμένα και οι δύο γονείς είναι άνεργοι δεν υπάρχει οικονομική συμμετοχή.

Α) Σε περίπτωση που οι αιτήσεις των παιδιών ξεπεράσουν στην Α΄ Φάση τις 400 και στη Β’ Φάση τις 60, θα προτιμηθούν παιδιά οικογενειών που οι μητέρες είναι εργαζόμενες, μονογονεϊκές, πολύτεκνες, και με λοιπά κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (στηριζόμενες από τις Κοινωνικές Δομές του Δήμου).

Β) Αιτήσεις από 28/04/2014 έως και 09/05/2014 (αποκλειστικά στο Δημαρχείο Αγίας Παρασκευής, Μεσογείων 415-417, στο Πρωτόκολλο καθημερινά από 08:00 έως 14:00).
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από μία απόδειξη ΔΕΗ - ΟΤΕ - ΕΥΔΑΠ κτλ. που να αποδεικνύει την διεύθυνση κατοικίας σας. Σε όλες τις περιπτώσεις μονογονεϊκών, πολύτεκνων, ανέργων κτλ. (που δικαιούνται έκπτωσης) απαιτείται η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην Κοινωνική Υπηρεσία.
Η ένταξη ή μη των παιδιών στο πρόγραμμα θα κοινοποιηθεί τηλεφωνικά στις οικογένειες εντός δεκαπενθημέρου μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών.

Γ) Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 213 2004578
κ. Κανέλλου Λίβια – Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Υπηρεσίας & Αλληλεγγύης.

Δήμος Αγίας Παρασκευής - Γραφείο Τύπου

Ημ/νία Δημ/σης : 25/04/2014

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software