Οδοντιατρικός έλεγχος και φθορίωση

Οδοντιατρικός έλεγχος και φθορίωση

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής στο πλαίσιο δράσεων πρόληψης παρέχει  δωρεάν οδοντιατρικό έλεγχο και φθορίωση σε παιδιά.

Η δράση διενεργείται στο δημοτικό ιατρείο του Τσακού-Χειμάρρας 22, από την κα Μητροπούλου Παν. (Οδοντίατρο,πτυχιούχο Παν/μιου Αθηνών ),τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας  από τον κίνδυνο διασποράς του sars Cov-2.

Για να κλείσετε ραντεβού τηλεφωνήστε στο  210 6547700.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software