Τηλ. κέντρο 213-20.04.500 | ΚΕΠ Μεσογείων 419 – Tηλ. 213-20.08.300 e-mail: d.agparaskevis-attikis@kep.gov.gr

greek flag english

espa 2014 2020
  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  • Δήμου
  • ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗN ΤΕΤΑΡΤΗ 24/7/2019

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗN ΤΕΤΑΡΤΗ 24/7/2019

Την Τετάρτη 24  Ιουλίου  στις  3.30 μ.μ.  συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), με θέματα:
1.Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2019 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου). 
2.Αναμόρφωση Στοχοθεσίας Προϋπολογισμού Π.ΑΟ.Δ.Α.Π.  οικονομικού έτους 2019 (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).
3.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποβολή αιτήματος προς τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) για την εξυπηρέτηση του άξονα της Λεωφόρου Μεσογείων τις νυχτερινές ώρες (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
4.Συζήτηση και λήψη απόφασης για διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων επί της οδού Κοντόπουλου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
5.Έγκριση συμμετοχής αντιπροσωπείας από το Δήμο σε εκδηλώσεις του Δήμου Γεροσκήπου (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
6.Έγκριση 2ης  Αναμόρφωσης 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.) (εισήγηση: Πρόεδρος  κα. Μ. Δημητρίου-Καβρουδάκη).
7.Αναμόρφωση Στοχοθεσίας Προϋπολογισμού ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π οικονομικού έτους 2019 (εισήγηση: Πρόεδρος  κα. Μ. Δημητρίου-Καβρουδάκη).
8.Λήψη απόφασης για την «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου οικ. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. ΄΄ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ΄΄» (εισήγηση: Πρόεδρος  κα. Μ. Δημητρίου-Καβρουδάκη).
9.Λήψη απόφασης για την «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου οικ. έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. ΄΄ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ΄΄» (εισήγηση: Πρόεδρος  κα. Μ. Δημητρίου-Καβρουδάκη).
10.Λήψη απόφασης για την «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου οικ. έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. ΄΄ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ΄΄» (εισήγηση: Πρόεδρος  κα. Μ. Δημητρίου-Καβρουδάκη).
11.Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ -ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017-2019» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
12.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντηρήσεις – επισκευές –βελτιώσεις και εξοπλισμός υπαίθριων  χώρων και παιδικών  χαρών  έτους 2016» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
13.Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για την Παραλαβή και τον Έλεγχο της Ποιότητας των Υλικών για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ 2018», του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής). 
14.Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών και Πρωτοκόλλων Ζύγισης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ 2018», του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
15.Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για τον Χαρακτηρισμό Εδαφών για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ 2018», του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
16.Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για την Παραλαβή του Φυσικού Εδάφους για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ 2018», του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
17.Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους προστίμου αυθαίρετης διαφήμισης (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
18.Λήψη απόφασης για την διατήρηση ή την κατάργηση της θέσεως του κενωθέντος περιπτέρου επί των οδών ΣΟΥΛΙΟΥ & ΠΕΝΤΕΛΗΣ 1 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).  
19.Επιστροφή ή μη ποσού 748,70€, στην κα. Σ.Μ. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
20.Επιστροφή ή μη ποσού 19,92€, στην κα. Κ.Ε. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
21.Απαλλαγή της κας Θ.Μ. από τα τέλη ταφής του Μ.Π. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
22.Εξειδίκευση κωδικού για καταβολή αποζημίωσης της κ. Μαρίας Μπαρμπαλιά (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος). 
23.Εξειδίκευση κωδικού για καταβολή αποζημίωσης του κ. Αριστείδη – Ιωάννη Τζιβελόπουλου (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος). 
24.Εξειδίκευση κωδικού για καταβολή αποζημίωσης στην κ. Γιαννούλα Τρικαλινού (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος). 
25.Εξειδίκευση κωδικού για καταβολή αποζημίωσης στον κ. Καλλιανέση Ευάγγελο (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
26.Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 16.590,78€ από τους Xρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους (Χ.Β.Κ.) 191, 194, 206, 229, 230, 233, 234, 241, 242, 244, 245, 247, 249, 250, 258, 259, 261, 281, 282, 283, 372, 380, 392, 442, 456, 497, 842, 848, 1100, 1126, 1127,1137/2019, οι οποίοι αφορούν οφειλές από: α)πρόστιμα από παραβάσεις ΚΟΚ, β) εισφορά σε χρήμα γ)τέλη  ΔΤ – ΔΦ & TAΠ ακινήτου δ) κατασκευή αποχετευτικού αγωγού ε) Πολεοδομικές παραβάσεις (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.

ΠΟΛΙΤΕΣ

ΜΜΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Επικοινωνία με το δήμο

Διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 415-417 Τ.Κ.15343 Αγία Παρασκευή
Τηλ. Κέντρο: 213 2004500/501/508
Κεντρικό FAX: 2132004531
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δείτε τον αναλυτικό τηλεφωνικό κατάλογο των υπηρεσιών του Δήμου πατώντας εδώ.

Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας πατώντας εδώ.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software