ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

sholeiaΤην έγκριση απόκτησης δύο οικοπέδων για την ανέγερση Σχολικών κτιρίων, με απευθείας αγορά, αποφάσισε ομόφωνα στις 5/3/2019 το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής.
Πρόκειται για οικόπεδο επί των οδών Πατρόκλου και Γούναρη, έκτασης 17432,93τμ εντός του Οικοδομικού Τετραγώνου 24 και οικόπεδο έκτασης 1170,74τμ επί της οδού Πάρου, εντός του Οικοδομικού Τετραγώνου 154, που από το 2006 και 2007 αντίστοιχα έχουν κριθεί από την Επιτροπή Καταλληλότητας  αναγκαία και κατάλληλα για την ανέγερση  Σχολικών μονάδων στην Αγία Παρασκευή.
Το τίμημα το οποίο θα καταβάλει ο Δήμος για την απόκτηση των οικοπέδων είναι πολύ χαμηλότερο τόσο  των αντικειμενικών αξιών, όσο και  αγοραίων αξιών  των δύο οικοπέδων και θα καταβληθεί σε πολλές δόσεις.
 
 
 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software