Τηλ. κέντρο 213-20.04.500 | ΚΕΠ Μεσογείων 419 – Tηλ. 213-20.08.300 e-mail: d.agparaskevis-attikis@kep.gov.gr

greek flag english

espa 2014 2020
  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  • Δήμου
  • ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12/2/2019

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12/2/2019

Την Τρίτη 12  Φεβρουαρίου  στις  3.30 μ.μ.  συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), με θέματα:
1.Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης  με αρ. πρωτ. οικ 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β΄194), του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκη (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
2.Έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας και τεχνικής συγγραφής υποχρεώσεων σχετικά με την εκμίσθωση του ακινήτου Γιαβάση (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
3.Καθιέρωση της 26ης Ιουλίου, ημέρας εορτασμού της Αγίας Παρασκευής, ως τοπική ημέρα αργίας για το Δήμο Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
4.Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής» (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
5.Έγκριση χρόνου – τρόπου πραγματοποίησης διεξαγωγής Ετήσιου Μαθητικού  Φεστιβάλ  Πολιτισμού 2019 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
6.Κατανομή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
7.Λήψη απόφασης για την διατήρηση ή την κατάργηση της θέσεως του κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος). 
8.Παράταση ημερομηνίας απομάκρυνσης περιπτέρου από την είσοδο του Νεκροταφείου και μετατόπισής του στην οδό Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 366 (υπ’ αριθμ. 84/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & 606/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
9.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης παρά την οδό, για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος). 
10.Έγκριση διαφημιστικής δαπάνης 2019 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
11.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της κλήρωσης και τη συγκρότηση της Επιτροπής σε σώμα για τις προσωρινές & οριστικές παραλαβές έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής). 
12.Έγκριση του υπ’ αριθ. πρωτ. 2566/23-01-2019 Πρωτοκόλλoυ καταστροφής,  της επιτροπής του άρθ. 199, παρ. 6 του Ν. 3463/06, το οποίο αφορά την καταστροφή και απομάκρυνση ακατάλληλων προς χρήση υλικών» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου). 
13.Έγκριση του υπ’ αριθ. πρωτ. 3267/31-01-2019 Πρωτοκόλλoυ καταστροφής,  της επιτροπής του άρθ. 199, παρ. 6 του Ν. 3463/06, το οποίο αφορά την καταστροφή και απομάκρυνση ακατάλληλων προς χρήση υλικών» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
14.Λήψη απόφασης για κοπή δένδρου στην παιδική χαρά επί των οδών Βάκχου, Ασημακοπούλου & Θεμιστοκλέους (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Σ. Ψύλλα).  
15.Συζήτηση και λήψη απόφασης για άρση δέσμευσης λογαριασμού του κ. Δ.Μ. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
16.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών του «ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε.» και το υπ. αριθμό 596/31.12.2018 ποσού 2.269,20€ παραστατικό του (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).
17.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
18.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών του «PROSHOWS SOUND–LIGHTING, ΝΕΦΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΗΧΟΣ & ΦΩΣ», όπως αναφέρονται στα αριθμ. 697 & 698/08-12-18 (Τ.Π.Υ.) ποσού 3.348,00€ & 1.240,00€ αντίστοιχα (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος 
19.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών του «Α. ΤΑΧΜΙΤΖΟΓΛΟΥ Σ. ΖΥΓΟΥΡΗ Ο.Ε.» όπως αναφέρονται στο αριθμ. 6199/21.12.2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού 4.673,52€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
20.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών του «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ», όπως αναφέρονται στο αριθμ. 33688/31-12-18 (Τ.Π.Υ.) ποσού 30,00€ (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).
21.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών του «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ», όπως αναφέρονται στο αριθμ. 33257/30-11-18 (Τ.Π.Υ.) ποσού 36,00€ (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).
22.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών του «ΚΟΝΤΟΣ ΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ», όπως αναφέρονται στο αριθμ. 144/24.12.2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού 2.170,00€ (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
23.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών του «ΜΑΚΑΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ», όπως αναφέρονται στο αριθμ. 66/31-12-18 (Τ.Π.Υ.) ποσού 3.031,80€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
24.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών του «ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.», όπως αναφέρονται στο αριθμ. 202/19.12.2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού 8.112,00€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής). 
25.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών του «ΡΟΜΠΟΛΗ Γ. ΒΑΣΙΛΗ»,  όπως αναφέρονται στο αριθμ. 280/14-12-18 (Τ.Π.Υ.) ποσού 30,00€. (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).
26.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ», όπως αναφέρονται στα αριθμ. 97/08.06.2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού  2.081,91€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Μ. Κοντοπούλου).
27.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ», όπως αναφέρονται στα αριθμ. 107/17.12.2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού   1.297,04€ & 108/17.12.2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού 3.315,76€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Μ. Κοντοπούλου).
28.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΑΤΕΡΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.» και το υπ. αριθμό 1001370/20-12-2018 ποσού 1.395,00€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Μ. Κοντοπούλου).
29.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ ΑΕ» όπως αναφέρονται στο αριθμ. 3190/22-12-18 (Τ.Π.Υ.) ποσού 1.853,38€  (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
30.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «CLEVERMEDIA A.E.»  (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου). 
31.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΚΑΚΗ» και το υπ. αριθμό 48/09-11-18 ποσού 5.873,27€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής). 
32.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ – ΓΡΗΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» και το υπ΄ αριθμό 368/21-09-2018 (Τ.Π.Υ)  ποσού 368,00€ με Φ.Π.Α  παραστατικό του (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
33.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΛΑΖΑΡΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗ ΑΣΚΕΡΙΔΗΣ» και το υπ. αριθμό 44/09-11-18 ποσού 6.278,22€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής). 
34.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «Α. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ» και το υπ. αριθμό 2143/24-12-2018 ποσού 2.356,00€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
35.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο  «INNOVATECH LIFT – ΑΦΟΙ ΓΚΡΕΤΣΑ ΟΕ» και το υπ΄ αριθμό 426 & 427/27-12-18 συνολικού ποσού 5.487,25€ παραστατικά του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής). 
36.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «INNOVATECH LIFT – ΑΦΟΙ ΓΚΡΕΤΣΑ ΟΕ» και το υπ. αριθμό 430/27-12-18 ποσού  252,96€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής). 
37.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ» και το υπ΄ αριθμό 2/19-12-2018 ποσού 1.091,20€ παραστατικό του (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
38.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ALCOBRAU M. IKE, ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ – ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» όπως αναφέρεται στο αριθμ. 24/10-12-18 (Τ.Π.Υ.) ποσού 10.168,00€ (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
39.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «BOSS – ΦΙΦΛΗ Γ.  ΕΛΕΝΗ» όπως αναφέρονται στα αριθμ. 35/27.09.2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού 1.540,00€  & 36/02.10.2018 ποσού (Τ.Π.Υ.) 1.646,72€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου). 
40.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ» όπως αναφέρεται στο αριθμ. 13/04-01-19 (Τ.Π.Υ.) ποσού 17.360,00€ (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
41.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» όπως αναφέρεται στο αριθμ. 165677/14-12-18 (Τ.Π.Υ.) ποσού 8.556,00€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
42.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΠΕΤΡΟ ΠΑΝ. ΚΟΝΤΟ» και το υπ. αριθμό 91/07.12.2018 ποσού 4.650,00€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
43.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «Α. ΑΡΓΥΡΟΣ & ΣΙΑ  Ε.Ε.» και το υπ. αριθμό 574/17.12.18 ποσού 372.00€ παραστατικό του (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
44.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «FORMULA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ Ι.Κ.Ε.» και το υπ. αριθμό 29532/28.12.2018 ποσού 746,93€ παραστατικό  του (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. Κ. Γ. Βλάχος).
45.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών από τον ανάδοχο  «ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΟΥΡΔΟΥΠΑΡΗ» και το υπ. αριθμό 227/08.11.18 ποσού 1.798.00€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
46.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.

ΠΟΛΙΤΕΣ

ΜΜΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Επικοινωνία με το δήμο

Διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 415-417 Τ.Κ.15343 Αγία Παρασκευή
Τηλ. Κέντρο: 213 2004500/501/508
Κεντρικό FAX: 2132004531
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δείτε τον αναλυτικό τηλεφωνικό κατάλογο των υπηρεσιών του Δήμου πατώντας εδώ.

Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας πατώντας εδώ.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software