ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ: ΟΧΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

| Νέα του Δήμου
G St 22 4 16 aΤην ανάκληση της Κυβερνητικής απόφασης για υποχρεωτική μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος ζητά με δήλωση του ο Δήμαρχος Αγ. Παρασκευής  Γιάννης Σταθόπουλος.
Ο κ. Σταθόπουλος στην δήλωση του επισημαίνει :
«Η κυβερνητική απόφαση για την υποχρεωτική μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  στην Τράπεζα της Ελλάδος είναι αδικαιολόγητη και προβληματική καθώς δεν συνάδει με την συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοτέλεια τους  και δυσχεραίνει την καθημερινή λειτουργία και την υλοποίηση του έργου Δήμων. 
Η Κυβέρνηση οφείλει να την ανακαλέσει άμεσα και εφόσον αυτό δεν συμβεί η Αυτοδιοίκηση να  επιδιώξει με κάθε νόμιμο μέσο την ακύρωση της». 
 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software