Τηλ. κέντρο 213-20.04.500 | ΚΕΠ Μεσογείων 419 – Tηλ. 213-20.08.300 e-mail: d.agparaskevis-attikis@kep.gov.gr

greek flag english

espa 2014 2020
  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  • Δήμου
  • ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 24/1/2019

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 24/1/2019

Την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), σε διπλή συνεδρίαση ως εξής:
Α. Στις 3.30 μμ με θέμα:
Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2017 του Δήμου Αγίας Παρασκευής, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 469/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
Β. Στις 4.30 μμ με θέματα:
1.Συζήτηση και καταρχήν λήψη απόφασης για απευθείας αγορά οικοπέδου στο Ο.Τ.24 επί των οδών Γούναρη και Πατρόκλου για στέγαση σχολικών μονάδων (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
2.Συζήτηση και καταρχήν λήψη απόφασης για απευθείας αγορά οικοπέδου στο Ο.Τ.154 επί της οδού Πάρου για στέγαση σχολικών μονάδων (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
3.Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και σύσταση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», σύμφωνα με το Ν.4583/2018 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα Μ. Κοντοπούλου).
4.Κατάρτιση - έγκριση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου, οικονομικού έτους 2019 (εισήγηση: Πρόεδρος κα Τ. Γκιόκα).
5.Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2019 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
6.Έγκριση ταμειακού απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ.«Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής», οικ. έτους 2017 (εισήγηση: Πρόεδρος κα. Μ. Δημητρίου – Καβρουδάκη). 
7.Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Πρόεδρος κα. Μ. Δημητρίου – Καβρουδάκη). 
8.7η Αναμόρφωση του Ν.Π.Δ.Δ Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (εισήγηση: Πρόεδρος κα. Μ. Δημητρίου – Καβρουδάκη). 
9.Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Αγίας Παρασκευής στα Greek Green Awards 2019 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).  
10.Καθιέρωση της 26ης Ιουλίου, ημέρας εορτασμού της Αγίας Παρασκευής, ως τοπική ημέρα αργίας για το Δήμο Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
11.Συμπληρωματική Κατανομή ποσού ΚΑΠ στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
12.Έγκριση παράτασης της σύμβασης Προμήθειας Ελαστικών και Υλικών 
Βουλκανισμού (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
13.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της  με αρ. πρωτ. 615/9-1-2019 κλήρωσης και τη συγκρότηση της Επιτροπής σε σώμα για τις προσωρινές & οριστικές παραλαβές έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
14.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
15.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στον Καταναλωτικό Συνεταιρισμό «ΠΑΝΔΩΡΑ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
16.Συζήτηση και λήψη απόφασης για άρση δέσμευσης λογαριασμού του κ. Κ.Ι. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
17.Τοποθέτηση οστών της Αγγελικής Γιαβάση στο Μαυσωλείο του Κοιμητηρίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
18.Απαλλαγή του κ. Κ.Α. από τα τέλη ταφής της Κ.Α. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
19.Λήψη απόφασης για κοπή δένδρου στην παιδική χαρά επί των οδών Βάκχου, Ασημακοπούλου & Θεμιστοκλέους (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Σ. Ψύλλα).
20.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» και το υπ΄ αριθμ. 17889/27-11-2018 και 15162/27-11-2018 συνολικού ποσού 6.627,93€ παραστατικό του (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
21.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» συνολικού ποσού 12.461,05€ (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
22.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» συνολικού ποσού 3.127,24€ (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
23.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» συνολικού ποσού 7.855,53€  (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
24.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «MΑST   A.E.» και το υπ΄ αριθμό 64/07-12-2018 ποσού 18.290,00€ παραστατικό του (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμβ. κ. Γ. Βλάχος).
25.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών του «Α. ΤΑΧΜΙΤΖΟΓΛΟΥ Σ. ΖΥΓΟΥΡΗ Ο.Ε.» όπως αναφέρονται στο αριθμ. 6085/22.11.2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού 4.898,00€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
26.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών του «LANDCARE – ΓΕΡ. ΠΑΛΜΟΣ & ΣΤ. ΤΣΟΥΝΗΣ Ο.Ε. - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» όπως αναφέρονται στο αριθμ. 47/12.12.2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού 6.658,24€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Σ. Ψύλλα). 
27.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών από τον ανάδοχο  «ΚΑΡΑΤΖΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ» και το υπ΄ αριθμό 80/07-12-2018 ποσού 472,00€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Σ. Ψύλλα). 
28.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.

ΠΟΛΙΤΕΣ

ΜΜΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Επικοινωνία με το δήμο

Διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 415-417 Τ.Κ.15343 Αγία Παρασκευή
Τηλ. Κέντρο: 213 2004500/501/508
Κεντρικό FAX: 2132004531
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δείτε τον αναλυτικό τηλεφωνικό κατάλογο των υπηρεσιών του Δήμου πατώντας εδώ.

Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας πατώντας εδώ.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software