Τηλ. κέντρο 213-20.04.500 | ΚΕΠ Μεσογείων 419 – Tηλ. 213-20.08.300 e-mail: d.agparaskevis-attikis@kep.gov.gr

greek flag english

espa 2014 2020
  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  • Δήμου
  • ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31/7/2018

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31/7/2018

Την Τρίτη 31 Ιουλίου  στις 4.00 μ.μ.  συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), με θέματα:
1.Έγκριση 4ης και 5ης Αναμόρφωσης Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).
2.5η Αναμόρφωση 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.) (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Καβρουδάκη – Δημητρίου Μαργαρίτα).
3.Έγκριση ταμειακού απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής (130/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.) οικονομικού έτους 2015 (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).
4.Έγκριση ταμειακού απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής (131/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.) οικονομικού έτους 2016 (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).
5.Έγκριση ταμειακού απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής (132/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.) οικονομικού έτους 2017 (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).
6.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «CONGRESS SUPPORT ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» όπως  αναφέρονται στα αριθμ. 5163, 5164, 5165, 5166, 5167/01.06.18 & 5243/10.07.18 (Τ.Π.Υ.) ποσού 2.088,42€, 1.504,08€, 660,07€, 188,07€, 397,47€, 2.646,26€ αντίστοιχα (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου).
7.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών της ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑΣ όπως αναφέρονται στο αριθμ. 36/18.06.2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού 950,00€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου).
8.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΔΡΑΚΟΣ» όπως αναφέρονται στo αριθμ. 125/12.06.18 (Τ.Π.Υ.) ποσού 1.308,00€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου).
9.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.» και το υπ. αριθμό  3642/31-05-2018 ποσού 5.308.33€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
10.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ του Νικολάου» όπως αναφέρονται στο αριθμ. 108/26-04-2018 (Α.Λ.Σ) ποσού 6.474,77 € (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
11.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΔΕΛΗΔΗΜΟΣ Ι. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ» και το υπ. αριθμό 11/29-05-2018 ποσού 10.636,02€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
12.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ» όπως αναφέρονται στo αριθμ. 1/08-05-2018 (Α.Π.Υ.) ποσού 1.091,20€ (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμβουλος κ. Γ. Βλάχος).
13.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΚΑΡΑΤΖΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ» όπως  αναφέρονται στo αριθμ. 72/11-05-2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού 1.091,00€ (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμβουλος κ. Γ. Βλάχος).
14.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΜΑΚΑΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ» όπως  αναφέρονται στo αριθμ. 60/02-07-2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού  2.424,20€ (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμβουλος κ. Γ. Βλάχος).
15.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ, INNOLAND LTD» και το υπ΄ αριθμό  287/06-06-2018 ποσού 12.543,84€ παραστατικό του (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).
16.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «EΥΣΤΑΘΙΟΣ Γ. ΤΣΙΓΚΡΗΣ Ε.Π.Ε» με διακριτικό τίτλο ENVIRODENT όπως αναφέρονται στα αριθμ. 5067/13-04-2018 & 3323/13-04-2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού 87.67 € & 39,68 € αντίστοιχα (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμβουλος κ. Γ. Βλάχος).
17.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΚΑΡΑΤΖΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ», και το υπ. αριθμό 76/04-07-2018 ποσού 1.091,00€ παραστατικό του (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).
18.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ», και το υπ. αριθμό 2/12-07-2018 ποσού 1.091,20€ παραστατικό του (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).
19.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε.Π.Ε», και το υπ. αριθμό 3686/30-06-2018 ποσού 5.308,33€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
20.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ, INNOLAND LTD» και το υπ. αριθμό  294/18-07-2018 ποσού 12.543,84€ παραστατικό του (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).
 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.

ΠΟΛΙΤΕΣ

ΜΜΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Επικοινωνία με το δήμο

Διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 415-417 Τ.Κ.15343 Αγία Παρασκευή
Τηλ. Κέντρο: 213 2004500/501/508
Κεντρικό FAX: 2132004531
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δείτε τον αναλυτικό τηλεφωνικό κατάλογο των υπηρεσιών του Δήμου πατώντας εδώ.

Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας πατώντας εδώ.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software