Τηλ. κέντρο 213-20.04.500 | ΚΕΠ Μεσογείων 419 – Tηλ. 213-20.08.300 e-mail: d.agparaskevis-attikis@kep.gov.gr

greek flag english

espa 2014 2020
  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  • Δήμου
  • ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 5/12

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 5/12

DSΤην Τρίτη 5-12-2017 το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής θα πραγματοποιήσει δύο συνεδριάσεις, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417). Συγκεκριμένα:
Στις 3.30μμ  θα ξεκινήσει η 30η Τακτική Συνεδρίαση με θέμα: 
Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2016 του Δήμου Αγίας Παρασκευής, κατόπιν της υπ. αριθμ. 532/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  (εισήγηση:  Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
 
Στις 4.30μμ θα ξεκινήσει  η 31η Τακτική Συνεδρίαση με θέματα:
1. Έγκριση 15ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2017 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
2. Λήψη Απόφασης για ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης,  σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1β Ν.4061/2012 ΦΕΚ66Α/22-3-12 & αρθρ.37 του Ν.4235/2014 (σχετ.560/27115/14 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ)  ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΚΟΥ -  ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΑΤΡΑΚΙ) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
3. Ορισμός μελών- της επιτροπής  ΚΕΠ   ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Αγίας Παρασκευής για τα έτη 2017-2018 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
4. Ωφελούμενοι από το Κληροδότημα για τους άπορους αριστούχους μαθητές των λυκείων της πόλης μας (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
5. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 407/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 2017-2018 του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
6. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» με τον ανάδοχο «ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ/ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΕ» (υπ’ αριθμ. 104/01-11-2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
7. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ» με τον ανάδοχο «ΜΑΤΣΙΟΓΚΑ ΘΩΜ. ΝΙΚΟΛΑΟ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
8. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» με την ανάδοχο εταιρεία «INNOVATECH LIFT – ΑΦΟΙ ΓΚΡΕΤΣΑ ΟΕ»  (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
9. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2017» με την ανάδοχο εταιρεία «ΚΟΤΣΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤ. ΑΜΑΛΙΑ»                      (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
10. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ» με τον ανάδοχο «ΝΙΚΟΛΑΟ Κ. ΜΥΛΩΝΑ/ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
11. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ 2017» με τον ανάδοχο «Α. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ» (υπ’ αριθμ. 1398/13.11.2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
12. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΑΔΕΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ CAD» με τον ανάδοχο «ACE HELLAS AΕ» (υπ’ αριθμ. Α1.016095/10.11.2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
13. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» με τον ανάδοχο «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» (υπ’ αριθμ. 01491/ 07-11-2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
14. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Θεατρικές – πολιτιστικές εκδηλώσεις στα σχολεία της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης για το έτος 2016-2017» με την ανάδοχο «ΧΑΤΖΗ ΑΓΛΑΪΑ» (υπ’ αριθμ. 8/27.11.2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
15. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Θεατρικές – πολιτιστικές εκδηλώσεις στα σχολεία της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης για το έτος 2016-2017» με την ανάδοχο «ΧΑΤΖΗ ΑΓΛΑΪΑ» (υπ’ αριθμ. 9/27.11.2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
16. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Εργασίες κοπής, κλαδέματος δένδρων κ.λ.π. με ανυψωτικό μηχάνημα σε ύψος μεγαλύτερο των 15μ» με τον ανάδοχο «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ» (υπ’ αριθμ. 361/02.11.2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
17. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ PLOTTER» με τον ανάδοχο «Α. ΤΑΧΜΙΤΖΟΓΛΟΥ Σ. ΖΥΓΟΥΡΗ Ο.Ε.» (υπ’ αριθμ. 11238/10.11.17 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
18. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Κατασκευή σκηνής και σκεπάστρου σκηνής για τη συνδιοργάνωση Μουσικού Φεστιβάλ με την ΕΡΤ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
19. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων συνδιοργάνωσης Μουσικού Φεστιβάλ με την ΕΡΤ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
20. Τροποποίηση τοπογραφικού ταφολογίου (αλλαγή χρήσης οικογενειακών που είχαν γίνει  τριετούς ταφής  σε σαρκοφάγους) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
21. Κοπή Δένδρου επί της οδού Μακεδονίας 7 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
 
Δημ/ση : 1/12/2017

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.

ΠΟΛΙΤΕΣ

ΜΜΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Επικοινωνία με το δήμο

Διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 415-417 Τ.Κ.15343 Αγία Παρασκευή
Τηλ. Κέντρο: 213 2004500/501/508
Κεντρικό FAX: 2132004531
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δείτε τον αναλυτικό τηλεφωνικό κατάλογο των υπηρεσιών του Δήμου πατώντας εδώ.

Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας πατώντας εδώ.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software