Τηλ. κέντρο 213-20.04.500 | ΚΕΠ Μεσογείων 419 – Tηλ. 213-20.08.300 e-mail: d.agparaskevis-attikis@kep.gov.gr

greek flag english

espa 2014 2020
  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  • Δήμου
  • ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31/10/2017

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31/10/2017

Την Τρίτη 31 Οκτωβρίου στις 3.30 μ.μ.  συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), με θέματα:
1.Ψήφιση σύστασης 9μελους επιτροπής βάση της απόφασης 237/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου για την αγορά του κτήματος Ιόλα (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
2.Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της Δημοτικής επιτροπής Διαβούλευσης (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
3.Έγκριση 13ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2017 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
4.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου Αγίας Παρασκευής (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
5.Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου» (αποφ. 80/2017 Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής – Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου) (εισήγηση: Πρόεδρος κα. Τ. Γκιόκα).
6.Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών  έτους 2017 για το 1ο τρίμηνο (υπ’ αριθμ. 48/2017 Απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτική Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής  Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου) (εισήγηση: Πρόεδρος κα. Τ. Γκιόκα).
7.Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών  έτους 2017 για το 2ο τρίμηνο (υπ’ αριθμ. 101/2017 Απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτική Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής  Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου) (εισήγηση: Πρόεδρος κα. Τ. Γκιόκα).
8.Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών  έτους 2017 για το 3ο τρίμηνο τρίμηνο (υπ’ αριθμ. 109/2017 Απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτική Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής  Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου) (εισήγηση: Πρόεδρος κα. Τ. Γκιόκα).
9.Οικονομικές ενισχύσεις απόρων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
10.Έγκριση δαπάνης ποσού 16.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15.6481.06 του προϋπολογισμού 2017 για την Προμήθεια Ειδών Διαβίωσης και Περίθαλψης Απόρων – Χριστούγεννα (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
11.Λήψη απόφασης για την έγκριση πρώτης παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις-Επισκευές-Βελτιώσεις και Εξοπλισμός Υπαίθριων Χώρων και Παιδικών Χαρών Έτους 2016» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
12.Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης: «Ανάπλαση Αιγαίου Πελάγους» που αφορά στην ανάπλαση της εγκεκριμένης οδού Αιγαίου Πελάγους  από τη Λ. Μεσογείων προς και έως την οδό Ελβετίας (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
13.Λήψη απόφασης για την προμήθεια ενημερωτικών πανό για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων 2017 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι . Σιδέρης).
14.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης παρά την οδό Ευκαλύπτων 16, για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
15.Συζήτηση και λήψη απόφασης για ρύθμιση της στάθμευσης επί της οδού Ψαρρών  (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
16.Κατανομή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
17.Συμπλήρωση της 321/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη χωροθέτηση της Κεντρικής Πλατείας για τις Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις  του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμβουλος κ. Γ. Βλάχος).
18.Επιχορήγηση Πολιτιστικού συλλόγου Ηπειρωτών Αγίας Παρασκευής «Ο ΠΥΡΡΟΣ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
19.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του Σωματείου Εθελοντών Πυροπροστασίας Βορειοανατολικού Τομέα Υμηττού (ΣΕΠΒΑΤΥ) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
20.Έγκριση ή μη αιτήματος της ΜΑΡΙΑΣ ΜΥΛΩΝΑ δικαιούχο περιπτέρου επί της οδού ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 32 για την μετατόπισή του στη θέση του κενωθέντος περιπτέρου επί των οδών ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΕΛΒΕΤΙΑΣ (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
21.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας  «Διοργάνωση μουσικών - πολιτιστικών εκδηλώσεων μέσω των ομάδων των ΚΑΠΗ» με τον ανάδοχο «ΑΝΤΩΝΙΟ Ε. ΚΑΡΑΤΖΙΚΗ» (αριθμ. 65/06-10-2017 Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
22.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ 2016» με τον ανάδοχο «Α. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ» (υπ’ αριθμ 1327/04.10.2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
23.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Υποστήριξη Εφαρμογών Προστασίας και Δικτυακών Τόπων 2016» με τον ανάδοχο «ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΕ» (υπ’ αριθμ. 1257/01.09.2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
24.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» με τον ανάδοχο «ΠΙΠΙΛΙΚΑΚΗΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΣ» (υπ’ αριθμ. 00800/03-09-2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
25.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ- ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» με τον ανάδοχο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΥΨΗΣ ΕΠΕ «FILOTAS TRAVEL» ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» (υπ’ αριθμ. 3983/31-07-2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμβουλος κ. Γ. Βλάχος).
 
Δημ/ση : 27/10/2017

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.

ΠΟΛΙΤΕΣ

ΜΜΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Επικοινωνία με το δήμο

Διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 415-417 Τ.Κ.15343 Αγία Παρασκευή
Τηλ. Κέντρο: 213 2004500/501/508
Κεντρικό FAX: 2132004531
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δείτε τον αναλυτικό τηλεφωνικό κατάλογο των υπηρεσιών του Δήμου πατώντας εδώ.

Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας πατώντας εδώ.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software