ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27/4/2017

DSΤην Πέμπτη 27 Απριλίου στις 4.00 μ.μ.  συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), με θέματα:
1.Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2017 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
2.Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής - Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. -προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (αποφ. 50/2017 Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.) (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).
3.Λήψη απόφασης για την παράταση της παροχής υπηρεσίας με το τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Πετσατώδη).
4.Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου και δύο (2) υπαλλήλων για τη συμμετοχή τους στην «Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων» για το έτος 2017 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
5.Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και των παραγωγικών τάξεων που εκπροσωπούνται σ’ αυτή έως τη λήξη της θητείας της παρούσας Δημοτικής Αρχής (31-08-19) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
6.Λήψη απόφασης για τη διοργάνωση 11ης ημερίδας στίβου για Α.με.Α (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).
7.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση τοπογραφικού ταφολογίου του Δημοτικού Κοιμητηρίου  (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
8.Έγκριση δαπάνης ποσού 18.500€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.01 προϋπολογισμού 2017 για οικονομικές ενισχύσεις απόρων  (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).
9.Έγκριση δαπάνης ποσού 15.996,00 € σε βάρος του ΚΑ 15.6473.14 του  προϋπολογισμού 2017 για τις «Μεταφορές-Μετακινήσεις διαφόρων κοινωνικών ομάδων σύμφωνα με τις ανάγκες των δράσεων της Κοινωνικής Υπηρεσίας» για το έτος 2017 (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).
10.Έγκριση δαπάνης ποσού 19.468,00€ σε βάρος του ΚΑ 15.6473.01 του  προϋπολογισμού 2017 για την Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων μέσω των ομάδων Δραστηριοτήτων των ΚΑΠΗ για το έτος 2017 (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).
11.Συμμετοχή έξι (6) μαθητών του Α΄ Λυκείου Γεροσκήπου στην 11η  συνάντηση μαθητικής δημιουργίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
 
 
Δημ/ση : 21/4/2017

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software