ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

SDEΤην μετεγκατάσταση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, από το Δήμο Παλλήνης και χώρο που δεν πληροί τις προϋποθέσεις, στο 3ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής, με την προϋπόθεση της οικονομικής του υποστήριξης από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)
για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) στην κατά αναλογία αντιστοιχία του αριθμού των μαθητών, ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας την Τρίτη 5/7.
Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, που θεσμοθετήθηκαν στη χώρα μας το 1997 και υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, παρέχουν τη δυνατότητα σε ενήλικες, 18 ετών και άνω, που δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο του Γυμνασίου. 
 
Δημ/ση :  6/7/2016 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software