ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΦΟΥ ΤΣΑΚΟΥ

Tsakos dexameniΜετά τον καθαρισμό της δεξαμενής νερού στο Λόφο Τσακού που έκανε εθελοντικά σε συνεννόηση με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής ο δραστήριος Σύλλογος Κατοίκων της περιοχής, ακολούθησαν από τον Δήμο οι εξής ενέργειες:
1.Τοποθέτηση βρύσης για πότισμα
2.Τοποθέτηση παροχής νερού στη Δεξαμενή
3.Πλήρωση με νερό της Δεξαμενής
4.Πότισμα των δένδρων
Παράλληλα η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας  μεριμνά για την σταθερή πλήρωση της Δεξαμενής (όπως και της αντίστοιχης στο Μοναστήρι) όπως και για το μόνιμο πότισμα των δένδρων.
  
 
                                                   Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής
                                              
                                                           Ιωάννης Σταθόπουλος                      
Δημ/ση : 10/5/2016

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software