ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

asepΜε 39 εργαζόμενους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (20 ΑΕΙ και 19 ΤΕΙ)  ενισχύεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής και τα Νομικά του Πρόσωπα μετά την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για διορισμό 365 συνολικά επιτυχόντων από τις «λίστες» (οριστικοί πίνακες 2010, 2011 και 2012) του ΑΣΕΠ σε Δήμους, Περιφέρειες και Νομικά τους Πρόσωπα.


Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής διεκδίκησε και πέτυχε την πρόσληψη του συνόλου των επιτυχόντων ΠΕ και ΤΕ στις Υπηρεσίες του Δήμου, των Παιδικών Σταθμών-ΠΑΙΣΔΑΠ και του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού-ΠΑΟΔΑΠ, οι οποίοι με τα επιστημονικά τους προσόντα θα καλύψουν πολύ σημαντικά κενά, όπως προκύπτει από   τις ειδικότητες τους που είναι οι παρακάτω:


Α. Στο ΔΗΜΟ (21 άτομα):
5  ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
1  ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
2  ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)
1  ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1  ΠΕΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
1  ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2  ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1  ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ)
1  ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
1  ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1  ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
1  ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1  ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
1  ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
1  ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ


Β. Στους ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ-ΠΑΙΣΔΑΠ (12 άτομα):
1  ΠΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΟΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
2  ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1  ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1  ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
7  ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ


Γ. Στον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ-ΠΑΟΔΑΠ (6 άτομα):
5  ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1  ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ημ/νία Δημ/σης : 4/4/2016


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software