Τηλ. κέντρο 213-20.04.500 | ΚΕΠ Μεσογείων 419 – Tηλ. 213-20.08.300 e-mail: d.agparaskevis-attikis@kep.gov.gr

greek flag english

espa 2014 2020
  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  • Δήμου
  • Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

1o dimotikoΤΟ ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αγία Παρασκευή, 1 Δεκέμβρη 2015

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου μας από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων της έδωσε προτεραιότητα στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία της πόλης. Ειδικότερα, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ) σε αγαστή συνεργασία με τις δύο Σχολικές Επιτροπές, των οποίων εκ του νόμου προΐσταται, έθεσε εξ αρχής τους στόχους για την ουσιαστική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρε­σιών του Δήμου προς τη Σχολική Κοινότητα και μάλιστα έχει ήδη παρέμβει απο­τελεσματικά σε μια σειρά από χρονίζοντα προβλήματα που ταλαιπωρούσαν τα σχολειά μας και στα οποία έχουμε αναφερθεί, ως Τμήμα Παιδείας, όταν κάναμε τον ετήσιο απολογισμό μας. Ξέχωρα όμως από τις σημαντικές εργασίες απο­κατάστασης και συντήρησης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έγινε και συντονισμένη προσπάθεια για την επαναφορά ενός καλού κλίματος συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΠ, των Σχολικών Επιτροπών, των Διευθύνσεων των Σχολείων και της Ένωσης Συλλόγων Γονέων, που ως αποτέλεσμα είχε να κατατεθούν προς ψήφιση όλοι οι ετήσιοι απολογισμοί που εκκρεμούσαν και να δρομολογηθεί η νομική επίλυση του ελλείμματος του 2014 της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

Το ζήτημα με τον πλημελή καθαρισμό ορισμένων σχολικών μονάδων είναι και αυτό ένα πρόβλημα που «κληρονομήσαμε», το οποίο όμως αφορά αποκλειστικά την κεντρική διοίκηση του κράτους. Η λύση είναι μία: να στελεχωθούν όλα τα σχολεία της χώρας με μόνιμο προσωπικό, και απ' ότι φαίνεται είναι η μοναδική, τουλάχιστον για όσους/ες εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται με συνεργεία καθαρισμού.

Από την αρχή της ακαδημαϊκής χρονιάς, τόσο εγώ όσο και ο ίδιος ο Δήμαρχος, δεχτήκαμε πιέσεις από Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων (π.χ. 7 Δημοτικό), ώστε να παρέμβει η διοίκηση του Δήμου για να βρει, έστω πρόσκαιρα, μια λύση στο πρόβλημα που παρουσιάζεται σε μονάδες, ιδιαίτερα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίες δεν καλύπτονται από μόνιμο προσωπικό και κατά τη διάρκεια της ημέρας αναλαμβάνουν οι γονείς από μόνοι τους την καθαριότητα ειδικά των τουαλετών των σχολείων. Το ζήτημα απασχόλησε την ΔΕΠ, στην όγδοη συνεδρίασής της (29.10.15), η οποία αποφάσισε να εισηγηθεί στην Σχολι­κή Επιτροπή τη δυνατότητα για τη χρηματοδότηση ανάθεσης εργασίας σε φυσι­κά πρόσωπα, διερευνώντας ταυτόχρονα, με τη βοήθεια του Γενικού Γραμματέα του Δήμου, το νόμιμο μιας τέτοιας διοικητικής εφαρμογής ανάθεσης. Έπειτα από επιτόπια έρευνα του ΓΓ του Δήμου στο ΥΠΕΣ, και αφού διαπιστώθηκε η αδυναμία χρηματοδότησης για τον καθαρισμό από ίδιους πόρους του Δήμου, προτάθηκε στην Σχολική Επιτροπή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης η τροπο­ποίηση των συμβάσεων έργου των μη μόνιμων καθαριστών/στριών, ώστε κατ' αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπιζόταν έστω μερικά και πρόσκαιρα το πρόβλημα. Η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή αποφάσισε στην δέκατη ένατη συνεδρίασή της (10.11.15) ότι δεν δύναται, για αντικειμενικούς λόγους, να αλλάξει τις συμ­βάσεις και κατέθεσε στην ΔΕΠ το Ψήφισμα – Διαμαρτυρία στο οποίο συμπερι­λαμβάνει και το θέμα με την περικοπή του 10% από τη χρηματοδότηση μέσω του Ιδρύματος Νεολαίας Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) και αφορά τις συμβά­σεις έργου του μη μόνιμου προσωπικού.

Το Ψήφισμα – Διαμαρτυρία της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής κατατέθηκε στο Τμήμα Παιδείας την 13η του Νοέμβρη με την παράκληση να αναγνωστεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Επειδή την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου υπήρχε προκα­θορισμένο ραντεβού με τον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Γιάννη Μπαλάφα, ως Πρόεδρος της ΔΕΠ, του κατέθεσα εγγράφως το αίτημα για την πάγια και διαρκή ανάγκη μας στο θέμα του καθαρισμού των σχολείων, στο οποίο συμπεριέλαβα και το Ψήφισμα σε μια προσπάθεια όχι μόνο να αποδείξω την ανάγκη, αλλά να του υποδείξω το παράλογο στη μη δυνατότητα της χρηματοδότησης από ίδιους πόρους του Δήμου, ειδικά όταν αυτή υφίσταται με την ένταξη του 25% από τον ΦΗΧ στα έσοδα των Σχολικών μας Επιτροπών (κατόπιν παλαιότερων πιέσεων της Ένωσης Συλλόγων Γονέων) και κατ' αυτόν τον τρόπο να τον πείσω ώστε να επιταχύνει στην κατεύθυνση για την εξεύρεση νόμιμης λύσης, για τα έτη 2015-2016, 2016-2017 και τουλάχιστον έως της πρόσληψης μόνιμου προσωπικού.

Η διάθεση της ΔΕΠ, όλο το προηγούμενο διάστημα, ήταν να εντοπίζει την ουσία και όσο της επιτρέπεται να επιδιώκει συντεταγμένα, και με τη βοήθεια των Νο­μικών Προσώπων, την επίλυση των σημαντικών προβλημάτων της Σχολικής Κοινότητας. Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο, στην όγδοη συνεδρίασή της αποφάσισε ότι το σημαίνον βρίσκεται στην πάγια και διαρκή απαίτηση για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τον καθαρισμό όλων των σχολείων και δευτερευόντως η πρόσκαιρη ή και μερική επίλυση του θέματος της χρηματοδότησης από ίδιους πόρους, ζητήματα που ήδη επικοινωνήσαμε και αναμένουμε αποτελέσματα.

Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου κατατέθηκε το Ψή­φισμα – Διαμαρτυρία της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, δυστυχώς παρα­κολουθήσαμε ακόμα μια παράσταση του παραλόγου αφού έμπειροι Δημοτικοί Σύμβουλοι αντιμετώπισαν το ΝΠΔΔ ως συνδικαλιστικό όργανο και προέταξαν το Ψήφισμα ως ανεξάρτητο κείμενο ενός κάποιου συλλόγου, το οποίο μάλιστα έπρεπε να υπερψηφίσουμε δίχως να ενδιαφερθούν καθόλου για την ουσία του όλου θέματος και δίχως την επιθυμία τουλάχιστον να ενημερωθούν προηγού­μενα από τον καθ' ύλην αρμόδιο Πρό­εδρο της ΔΕΠ. Φαίνεται δηλαδή ότι ορι­σμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι τελικά δεν προσπαθούν για την εξεύρεση λύσης στα σοβαρά προβλήματα του Δήμου, αλλά εμμένουν στην αδιέξοδη δημιουργία διάθεσης εντυπώσεων. Η επιμονή να μην ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο της ΔΕΠ, επειδή το θέμα δεν είχε εισαχθεί στην ημερήσια διά­ταξη, αλλά θα το παρουσίαζε στη Δήλωση – Ενημέρωσή του (η ΔΕΠ εισηγείται όλα τα ζητήματα Σχολικών Επιτροπών στο Δημοτικό Συμβούλιο), η επιμονή της μείζονος αντιπολίτευσης να παρουσιάσει το Ψήφισμα ως δικό της και η όλη διαδικαστική εμπλοκή κάνει σαφές πως πολιτική προτεραιότητα κάποιων είναι να υποβαθμίσουν τον ρόλο του ίδιου του Δημοτικού Συμβουλίου και κατ' επέ­κταση της ΔΕΠ, όμως ταυτόχρονα αναλαμβάνουν ένα επικίνδυνο ρίσκο, αυτό του αποδημοκρατισμού του Δήμου.

Προφανώς, το Ψήφισμα – Διαμαρτυρία εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμ­βούλιο, ώστε να αποκτήσει και την αντίστοιχη βαρύτητα για τις περαιτέρω διεκδικήσεις μας, αλλά το εύλογο ερώτημα που προέκυψε την Τετάρτη ήταν πού ακριβώς διαφω­νούμε; Ειλικρινά λυπάμαι για τη διάθεση αποπρο­σανατολισμού εκ μέρους συναδέλφων Δημοτικών Συμβούλων επει­δή, και μετά την ενημέρωση, φάνηκε καθαρά ότι αφού είχα ήδη καταθέσει τον προβληματισμό του Νομικού Προ­σώπου στον Υπουργό, εξέλειπαν οι λόγοι της διαφωνίας.

Εκ μέρους της ΔΕΠ

ο Πρόεδρος

Πάνος Γκόνης

Ημ/νία Δημ/σης : 3/12/2015

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.

ΠΟΛΙΤΕΣ

ΜΜΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Επικοινωνία με το δήμο

Διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 415-417 Τ.Κ.15343 Αγία Παρασκευή
Τηλ. Κέντρο: 213 2004500/501/508
Κεντρικό FAX: 2132004531
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δείτε τον αναλυτικό τηλεφωνικό κατάλογο των υπηρεσιών του Δήμου πατώντας εδώ.

Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας πατώντας εδώ.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software