Αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών - ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΕ ΕΡΓΑ

Ξεκίνησε η ενεργειακή αναβάθμιση πέντε πλατειών του Δήμου μας με την αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωμάτων με νέας τεχνολογίας LED και την εγκατάσταση έξυπνου συστήματος  τηλεδιαχείρισης.

Η αναβάθμιση της κεντρικής μας πλατείας υπολογίζεται να ολοκληρωθεί εντός του Ιουλίου.

Η χρηματοδότηση γίνεται εξ ολοκλήρου από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software