Κοινωνική πολιτική - ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Το Κέντρο Κοινότητας αποσκοπεί στην προστασία των νοικοκυριών από την ακραία φτώχεια, ενημερώνοντας  για την κρατική επιδοματική πολιτική και υλοποιώντας τις  διαδικασίες για την καταβολή του ΚΕΑ και  επιδομάτων. Διασυνδέει τους δικαιούχους με κοινωνικές υπηρεσίες,  δομές και παροχές (Κοινωνική Υπηρεσία , κ.α.) και ενεργοποιεί  την επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας (ΟΑΕΔ, Γραφείο Ανέργων, τοπική αγορά)  παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και ψυχοκοινωνική υποστήριξη από επιστημονικό προσωπικό.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software