Κοινωνική Πολιτική - ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου μας παρέχει φαρμακευτικό, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα σε συμπολίτες μας που τα έχουν ανάγκη; Μέχρι σήμερα έχει βοηθήσει πάνω από 6.000 συνανθρώπους μας.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software