ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ.36 / 2024: Παραχώρηση για χρήση κοινόχρηστων χώρων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων)

Για να δείτε την απόφαση πατήστε ΕΔΩ

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software