ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 167 / 2020: Λήψη απόφασης για την αποστολή εξαμελούς αντιπροσωπείας στον αδελφοποιημένο Δήμο ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ της Κύπρου

 Για να δείτε την απόφαση παρακαλούμε πατήστε ΕΔΩ.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software