ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 89 / 2020: ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ, ΜΕΣΩ ΣΔΙΤ, ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ

 Για να δείτε την απόφαση παρακαλούμε πατήστε ΕΔΩ.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software