ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: ΤΕΤΑΡΤΗ 13/11, 19.30

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου πρόκειται να προσέλθουν σε Τακτική Συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 19.30 με τα εξής θέματα:

 1. Συζήτηση-ενημέρωση θεμάτων-προβλημάτων που έχουν προκύψει στο κληροδότημα Πρίγγουρη (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

 2. Έγκριση 10ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).

 3. Λήψη απόφασης περί επιβεβαίωσης, του, από ετών, καθορισθέντος σήματος του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

 4. Ορισμός πολιτικού εκπροσώπου και υπηρεσιακού συντονιστή στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας(Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ) (102/15) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

 5. Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες ή εποχιακές ή πρόσκαιρες ανάγκες, μέχρι δύο μήνες, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Αργυρός).

 6. Έγκριση ή μη του πρακτικού του υπ’ αριθ. 29506-24/10/2019 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης για τη διαδικασία διαπραγμάτευσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2018» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).

 7. Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 15.508,79€ από τους Xρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους (Χ.Β.Κ.) 45, 200, 208, 238, 246, 259,, 380 384, 386, 392, 435, 458. 635, 636, 637, 641, 647, 685, 817, 1133, 1171,1175,1218/2019 οι οποίοι αφορούν οφειλές από: α) πρόστιμα από παραβάσεις ΚΟΚ, β) εισφορά σε χρήμα γ) τέλη Κοιμητηρίου δ) ΤΑΠ, Δ.Τ. & Δ.Φ. ε) πρόστιμο για πολεοδομικές παραβάσεις (αυθαιρέτου) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).

 8. Αντικατάσταση και εκ νέου εκλογή τακτικού μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής-Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου»(εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

 9. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης παρά την οδό, για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ. (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ - Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

 10. Λήψη απόφασης για την κοπή ή μη ενός (1) δέντρου επί της οδού Χ. Πόγκα αρ. 26, Ο.Τ.226, στο Δήμο Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ - Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

 11. Λήψη απόφασης για την κοπή ή μη δύο (2) δέντρων επί της οδού Χίου αρ. 18, Ο.Τ.182, στο Δήμο Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ - Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

 12. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για την Παραλαβή Αφανών Εργασιών και Πρωτοκόλλων Ζύγισης για το έργο «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων έτους 2018», του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).

 13. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για την Παραλαβή και τον Έλεγχο της Ποιότητας Υλικών για το έργο «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων έτους 2018», του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).

 14. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για τον χαρακτηρισμό των εδαφών για το έργο «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων έτους 2018», του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).

 

 Αγία Παρασκευή 08-11-2019

 Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 ΕΥΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟΥ

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software