Αποφάσεις Επιτροπών 2018

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

01η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
02η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
03η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Αναβλήθηκε.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

01η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
02η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
03η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
04η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
05η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
06η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
07η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
08η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Αναβλήθηκε.
09η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Αναβλήθηκε.
11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτωνΑποφάσεις.
16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτωνΑποφάσεις.
17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτωνΑποφάσεις.
18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτωνΑποφάσεις.
19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτωνΑποφάσεις.
20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτωνΑποφάσεις.
21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτωνΑποφάσεις.
22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Αναβλήθηκε.
23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτωνΑποφάσεις.
24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτωνΑποφάσεις.
25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτωνΑποφάσεις.
26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτωνΑποφάσεις.
27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτωνΑποφάσεις.
28η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτωνΑποφάσεις.
29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτωνΑποφάσεις.
30η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτωνΑποφάσεις.
31η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτωνΑποφάσεις.
32η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτωνΑποφάσεις.
33η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτωνΑποφάσεις.
34η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτωνΑποφάσεις.
35η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτωνΑποφάσεις.
36η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτωνΑποφάσεις.
37η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτωνΑποφάσεις.
38η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτωνΑποφάσεις.
39η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτωνΑποφάσεις.
40η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτωνΑποφάσεις.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

01η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
02η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
03η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
04η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software