Αποφάσεις Επιτροπών 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

01η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
02η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
03η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
04η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
05η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
06η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
07η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
08η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
09η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Αναβλήθηκε.
28η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
30η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
31η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
32η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
33η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
34η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
35η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
36η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.

 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

01η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
02η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
03η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
04η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Αναβλήθηκε.
05η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
06η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
07η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
08η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
09η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
28η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
30η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
31η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
32η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
33η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
34η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
35η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
36η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
37η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
38η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
39η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
40η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
41η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
42η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
43η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
44η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

01η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Αναβλήθηκε.
02η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
03η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
04η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
05η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
06η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
07η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
08η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
09η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.
16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πίνακας θεμάτων, Αποφάσεις.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software