Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2023

| ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2023

Καταρτίστηκε το Προσχέδιο Προϋπολογισμού του Δήμου Αγίας Παρασκευής για το 2023, το οποίο έχει τεθεί υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Μπορείτε να δείτε το προσχέδιο εδώ.

Δαπάνες

Έσοδα

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software