Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2023

| ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2023

Καταρτίστηκε το Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Αγίας Παρασκευής για το 2023, το οποίο έχει τεθεί υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Μπορείτε να δείτε την σχετική Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου εδώ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, με την 137/7-12-2022 απόφασή του, ενέκρινε το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος για το 2023. Ολόκληρη την απόφαση μπορείτε να τη δείτε αναρτημένη στη Δι@ύγεια.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software