Πρόταση για εξυπηρέτηση των οφειλετών

| ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Πρόταση για εξυπηρέτηση των οφειλετών

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής δίνοντας προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των οφειλετών προτίθεται να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες προκειμένου να επιτευχθεί:

• Η πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών μέσω ταυτότητας οφειλής σε οποιοδήποτε τραπεζικό κατάστημα ή μέσω web banking.
• Η πληρωμή δόσεων νέων αλλά και υφισταμένων διακανονισμών μέσω ταυτότητας οφειλής σε οποιοδήποτε τραπεζικό κατάστημα ή μέσω web banking.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κάθε πολίτης μπορεί να διατυπώσει την γνώμη του που θα αξιολογηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software