ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

2021

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2020

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2019
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

2021

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ

2020

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ

2019

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ

2023

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023
ΜΑΡΤΙΟΣ 2023
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023
ΜΑΙΟΣ 2023
ΙΟΥΝΙΟΣ 2023
ΙΟΥΛΙΟΣ 2023
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023

2021

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021
ΜΑΡΤΙΟΣ 2021
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
ΜΑΙΟΣ 2021
ΙΟΥΝΙΟΣ 2021
ΙΟΥΛΙΟΣ 2021
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

2020

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
ΜΑΡΤΙΟΣ 2020
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020
ΜΑΙΟΣ 2020
ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software